บทความการตลาด

 

 

 

 

เมื่อคู่แข่งทำราคามาต่ำกว่าสินค้า/บริการ ของคุณ  

เมื่อผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น อะไรเป็นตัวแปรสำคัญนอกจากตัวสินค้า