บริการ SSL Certificate

บริการ SSL Certificate ติดตั้ง SSL

Secure Socket Layer เป็นเทคโนโลยีที่ฮิตกันมากตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีหลายเว็บไซต์ได้ตื่นตระหนกในการติดตั้ง SSL เพิ่ม  โดย SSL ก็คือการเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น จะเห็นได้ว่า มีการจด SSL กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

SSL certificate คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของเว็บไซต์นั้น ๆ ถ้าเว็บไหนที่ไม่มี SSL ก็อาจจะขึ้นคำเตือนเป็นหน้าจอสีแดงและมีข้อความว่าเว็บไซต์เหล่านี้อาจะเป็นอันตราย ซึ่งลดความน่าเชื่อถือของเยี่ยมชมเว็บไซต์คุณ แต่ถ้าเว็บไซต์ได้มีการลงทะเบียน SSL แล้ว ก็จะรูปกุญแจอยู่ตรงหน้าชื่อโดเมน ดังรูปข้างล่าง

                                    

 

เรามีบริการ SSL Certificate เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและแสดงความปลอดภัยส่งตรงถึงมือคุณ  ด้วยค่าบริการเพียง 900 บาท/ปี (Ex. VAT)