ความสำคัญ ของ Boost Post

 

Boost Post เป็นการส่งเสริมของเฟสบุ้ค ให้ผู้ชมหรือลูกค้ามองเห็นได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เจาะจง แต่มีค่าใช้จ่าย โดยการส่งเสริมจะทำในรูปแบบของแฟนเพจที่ชื่นชอบในส่วนที่ตรงกับสินค้าหรือบริการของคุณ ให้ได้เห็นโพสสินค้าของคุณนั้น ๆ โดยการกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เช่นการกำหนด เพศ ช่วงอายุ รายได้ของลูกค้า หรือสิ่งที่ชื่นชอบ

ข้อดีของ Boost Post   ช่วยลดปัญหาการโพสต์แล้วไม่มีคนเห็นได้ดี เป็นการลงทุนที่เหมาะกับโอกาสทางออนไลน์ที่ลูกค้าจะพบคุณมากขึ้น

 

ข้อเสียของ Boost Post    บางกรณี เราอาจกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนนี้