หนังสือ คัมภีร์ SEO

เริ่มต้นขายของบน Social Network

เกี่ยวกับ ณัฏฐ์ชัย  สิริธนธานี (อาจารย์ ปอนด์)  ผู้แต่งหนังสือ  ” คัมภีร์ SEO” และ ” เริ่มต้นขายของบน Social Network ” จากประสบการณ์ E-Commerce มากว่า 15 ปี จนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นตัวหนังสือ จากประสบการณ์ตัวเอง โดยอาจารย์ปอนด์ตั้งใจว่า จะนำประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอด หรือ ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช และ เว็บไซต์ อินโฟ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

สนใจติดต่อ