ปัจจุบัน เครื่องมือค้นหาต่างๆ เช่น Google , Bing หรือ Yahoo  ได้มีการตอบสนองต่อเว็บมาสเตอร์ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2012 จะเห็นได้ว่า เส้นคั่นกลางระหว่างผู้ใช้ เดสท้อป และมือถือ เริ่มเชื่อมสนิทกัน เราพบว่า การชมแบบฟอรมทั้งมือถือและหน้าเดสท้อปมีความใกล้เคียงกัน การออกแบบเว็บไซต์ให้มีการตอบสนองที่ดีจึงนับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดกับสิ่งใหม่ ๆ และให้ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจคุณ

สนใจติดต่อ